0981657186

Cửa khẩu quốc tế đường bộ đi campuchia

CÁC CẶP CỬA KHẨU VIỆT NAM - CAMPUCHIA

CÁC CẶP CỬA KHẨU VIỆT NAM - LÀO

CÁC CẶP CỬA KHẨU VIỆT NAM - TRUNG QUỐC

Hiện nay theo hiệp định ký kết giữa Viêt Nam và Campuchia, Việt Nam- Lào, Việt Nam -Trung Quốc có các cặp cửa khẩu đường bộ quốc tế cho phép (và chưa cho phép) khách du lịch quốc tế qua lại giữa hai nước sau đây:

vận chuyển hàng đi campuchia

 
Tên cửa khẩu phía Việt Nam
Tên cửa khẩu phía
nước ngoài
Tỉnh
Quốc gia
Khu kinh tế
Móng Cái
Đông Hưng (东兴)
Quảng Ninh
Việt Nam – Trung Quốc
Hữu Nghị
Bằng Tường/ 
Hữu Nghị quan (鎮南關)
Lạng Sơn
Việt Nam – Trung Quốc
Đồng Đăng
Bằng Tường/ 
Hữu Nghị quan (鎮南關)
Lạng Sơn
Việt Nam – Trung Quốc
Lào Cai
Hekou 
Hà Khẩu (河口)
Lào Cai
Việt Nam – Trung Quốc
Thanh Thủy
Thiên Bảo
Hà Giang
Việt Nam – Trung Quốc
Tây Trang
Sop Hun
(Phoong-xa-lỳ)
Điện Biên
Việt Nam – Lào
Không
Cửa khẩu Na Mèo
Namsoi
Thanh Hóa
Việt Nam – Lào
Nậm Cắn
Namkan
Nghệ An
Việt Nam – Lào
Không
Cầu Treo
Namphao
Hà Tĩnh
Việt Nam – Lào
Cha Lo
Naphao
Quảng Bình
Việt Nam – Lào
Lao Bảo
Daen Savanh
Quảng Trị
Việt Nam – Lào
La Lay
Lalay
Quảng Trị
Việt Nam – Lào
Bờ Y
Phou Keua (Attapeu )
Kon Tum
Việt Nam – Lào
Lệ Thanh
Oyadao
Oyadav (Andong Pich  Ratanakiri)
Gia Lai
Việt Nam – Campuchia
Không
Dak Ruê 
(Mondulkiri)
Daklak
Việt Nam – Campuchia
Không
Dak Peur 
(Mondulkiri)
Dak Nông
Việt Nam – Campuchia
Không
Bu Prang 
O Raing 
(Mundulkiri)
Dak Nông
Việt Nam – Campuchia
Không
Hoa Lư
Trapeang Sre
Trapeang Sre (Snoul,Kratie)
Bình Phước
Việt Nam – Campuchia
Không
Hoàng Diệu 
Lapake 
(Mondulkiri)
Bình Phước
(Bù Đốp)
Việt Nam – Campuchia
Không
Xa Mát
Trapeang Phlong Pir
Trapeing Phlong (Kongpongcham)
Tây Ninh
Việt Nam – Campuchia
Không
Mộc Bài
Bavet 
Bavet (Svay Rieng)
Tây Ninh
Việt Nam – Campuchia
Kà Tum 
Chan Moul 
(Memot, Kompong Cham)
Tây Ninh
(Tân Châu)
Việt Nam – Campuchia
Không
Tống Lê Chân 
Sa Tum 
(Memot, Kompong Cham)
Tây Ninh
(Tân Châu)
Việt Nam – Campuchia
Không
Chàng Riệc 
Dar 
(Memot, Kompong Cham)
Tây Ninh
(Tân Biên )
Việt Nam – Campuchia
Không
Phước Tân 
Romdoul 
(Svay Rieng)
Tây Ninh
(Châu Thành )
Việt Nam – Campuchia
Không
Dinh Bà
Bon Tia Chak Cray
Banteay Chakrei (Prey Veng)
Đồng Tháp
Việt Nam – Campuchia
Không
Thường Phước
Kaoh Roka
Koh Rokar (Prey Veng)
Đồng Tháp
Việt Nam – Campuchia
Không
Vĩnh Xương
Khaorm Samnor
Kaam Samnor (Kandal)
An Giang / Sông Tiền
Việt Nam – Campuchia
Không
Khánh Bình 
Chrey Thom 
(Kandal)
An Giang
(Long Bình )
Việt Nam – Campuchia
Không
Tịnh Biên
Phnom Den 
Phnom Den (Takeo)
An Giang
Việt Nam – Campuchia
Hà Tiên
Prek Chak 
(Lork Kam Pot)
Kiên Giang
(Xà Xía )
Việt Nam – Campuchia
Giang Thành 
Ton Hon
 (Kampot)
Kiên Giang
(Kiên Lương)
Việt Nam – Campuchia
Không
Bình Hiệp
BrâyVo
Prey Voir (Svay Rieng)
Long An
Việt Nam – Campuchia
Mỹ Quý Tây 
Somrong 
(Songrong, Svay Rieng)
Long An
(Đức Huệ )
Việt Nam – Campuchia
Không
 
nguồn: http://newtransport.com.vn/tin-tuc/cua-khau-quoc-te-duong-bo-di-campuchia-112.html

COPY RIGHT 2017 © NEWTRANSPORT.COM.VN